Skip to content

blona bebenkowa wtórna

2 years ago

351 words

Przestrzeń ta rozpoczyna się u przestrzeni otaczającej woreczek i mieszek, czyli u – przedsionka(vestibulum}, następnie podąża wzdłuż ściany górnej przewodu ślimakowatego, którą nazwaliśmy – błoną przedsionkową, jako-piętro przedsionkowe(scala restibularis). Po dojściu do wierzchołka wrzeciona, piętro przedsionkowe przechodzi w – piętro bębenkowe (scala tympani), które opuszczając się w kierunku podstawy wrzeciona i sąsiadując obecnie z blaszką podstawną przewodu ślimakowatego kończy się ślepo sprężystą – błoną bębenkową wtórną (membrana tympani secundaria), zamykającą okienko ślimakowe (fenestra cochleae), Przewód ślimakowaty wraz z towarzyszącym mu piętrem przedsionkowym i piętrem bębenkowym. ujmujemy wspólną nazwą – ślimaka (cochlea). Mechanizm działania receptora słuchowego przedstawia się następująco . W skutek drgań błony bębenkowej i łańcucha kostek słuchowych podstawa strzemionka wykonywa periodyczne ruchy wciskania się i wysuwania w ramach okienka przedsionkowego {fenestra vestibuli). Ruchy te powodują zakłócenia w perilimfie, wypełniającej przedsionek, po czym wędrują wzdłuż piętra przedsionkowego i piętra bębenkowego, podlegając wreszcie amortyzacji na błonie bębenkowej wtórnej. Wzdłuż tej drogi, długiej i zawiłej, drgania perilimfy udzielają się włóknom podstawnym blaszki podstawnej (lamina basaiie), dźwigającej, jak wiadomo, narząd Cortiego. Stwierdzono, że długość-włókien podstawnych nie jest jednakowa: są one najkrótsze u podstawy wrzeciona, a najdłuższe u jego wierzchołka. Otóż włókna te są prawdopodobnie rezonatorami, których wzbudzenie pod wpływem drgań periodycznych perilimfy zależy od ich długości. Z powyższego wynika, że włókna podstawne przywierzchołkowe są przystosowane do rezonacji tonów niskich, a włókna znajdujące się u podstawy wrzeciona dają oddźwięk przy dopływie tonów wysokich. Wzbudzone siłą rezoriansu drgania włókien podstawnych udzielają się narządowi Cortiego, a w szczególności jego komórkom słuchowym, które uderzając swymi włoskami o błonę pokrywową (membrana tectoria) wstępują w stan podrażnienia. [przypisy: łuksport, szpital msw głuchołazy, morpol duninowo ]

0 thoughts on “blona bebenkowa wtórna”

Powiązane tematy z artykułem: łuksport morpol duninowo szpital msw głuchołazy