Skip to content
2 years ago

199 words

Ze ściany, oddzielającej jamę bębenkową od przewodu słuchowego zewnętrznego, powstaje – błona bębenkowa (membrana tympan i), nawiązująca łączność za pośrednictwem kostek słuchowych z uchem wewnętrznym. Ze względów dydaktycznych narzuca się następujący plan analizy anatomicznej narządu statyczno słuchowego: -ucho zewnętrzne, – ucho środkowe, – ucho wewnętrzne. Ucho zewnętrzne(auris externa). W skład ucha zewnętrznego wchodzą: – małżowina uszna oraz przewód słuchowy zewnętrzny. Małżowina uszna(auricula), potocznie zwana -uchem-, jest nabytkiem ssaków. Stanowi ona fałd skórny, o zrębie chrząstkowym, otaczający – wejście do przewodu słuchowego zewnętrznego (aditus meatus acustici ext. ) i ma za zadanie skupianie fal dźwiękowych i oznaczanie kierunku ich źródła. Pierwsze z tych zadań wypełnia małżowina przyjmując kształt możliwie dużej, zwiniętej lejkowato, blaszki (< u wyżła, jamnika). ( Małżowinę cechuje wielki polimorfizm. dość trudny do ujęcia syntetycznego. Pomijając liczne szczegóły, wymagające długiego opisu, budowę małżowiny możemy sobie przedstawić następująco. [podobne: tabletki vibin, dormed komorów, prosport wejherowo ]

0 thoughts on “blona bebenkowa”

Powiązane tematy z artykułem: dormed komorów prosport wejherowo tabletki vibin