Skip to content

Bodzcami swoistymi grzebieni banieczkowatych przewodów pólkolistych sa wszelkie odchylenia od stanu równo wagi ciala.

10 months ago

179 words

Dane te są ważne ze względu na to, że przewody półkoliste są siedliskiem zmysłu przestrzennego , a więc są podłożem morfologicznym pojęcia trójwymiarowości przestrzeni. Bodźcami swoistymi grzebieni banieczkowatych przewodów półkolistych są wszelkie odchylenia od stanu równo- wagi ciała. Podrażnienie receptorów odbywa się w ten sposób, że o ile ciało pochyli się np. w przód i bocznie, to masa endolimfy, w danym przypadku przewodu półkolistego górnego, zostaje wprawiona w ruch i siłą bezwładności odchyla łącznik grzebienia banieczkowatego. Podobnie jak cały błędnik błoniasty, przewody. półkoliste są również umieszczone w odpowiednich – przewodach półkolistych kostnych(ductus semicirculares ossei), których ściany są oddzielone od ścian przewodów półkolistych błoniastych warstwą perilimfy. Jeżeli pochodnymi woreczka są przewody półkoliste, to takąż pochodną mieszka (sacculus) jest – przewód ślimakowaty (ductus cochlearie), stanowiący właściwy receptor słuchowy. Budowę jego oraz topografię ujmiemy w sposób następujący. [więcej w: pierino nowa sól, cmp chmielna, colostrum genactiv ]

0 thoughts on “Bodzcami swoistymi grzebieni banieczkowatych przewodów pólkolistych sa wszelkie odchylenia od stanu równo wagi ciala.”

Powiązane tematy z artykułem: cmp chmielna colostrum genactiv pierino nowa sól