Skip to content

Bodzcami swoistymi grzebieni banieczkowatych przewodów pólkolistych sa wszelkie odchylenia od stanu równo wagi ciala.

2 years ago

179 words

Dane te są ważne ze względu na to, że przewody półkoliste są siedliskiem zmysłu przestrzennego , a więc są podłożem morfologicznym pojęcia trójwymiarowości przestrzeni. Bodźcami swoistymi grzebieni banieczkowatych przewodów półkolistych są wszelkie odchylenia od stanu równo- wagi ciała. Podrażnienie receptorów odbywa się w ten sposób, że o ile ciało pochyli się np. w przód i bocznie, to masa endolimfy, w danym przypadku przewodu półkolistego górnego, zostaje wprawiona w ruch i siłą bezwładności odchyla łącznik grzebienia banieczkowatego. Podobnie jak cały błędnik błoniasty, przewody. półkoliste są również umieszczone w odpowiednich – przewodach półkolistych kostnych(ductus semicirculares ossei), których ściany są oddzielone od ścian przewodów półkolistych błoniastych warstwą perilimfy. Jeżeli pochodnymi woreczka są przewody półkoliste, to takąż pochodną mieszka (sacculus) jest – przewód ślimakowaty (ductus cochlearie), stanowiący właściwy receptor słuchowy. Budowę jego oraz topografię ujmiemy w sposób następujący. [więcej w: pierino nowa sól, cmp chmielna, colostrum genactiv ]

0 thoughts on “Bodzcami swoistymi grzebieni banieczkowatych przewodów pólkolistych sa wszelkie odchylenia od stanu równo wagi ciala.”

Powiązane tematy z artykułem: cmp chmielna colostrum genactiv pierino nowa sól