Skip to content

Naczynia chlonne oplucnej TYTUL Naczynia chlonne

2 years ago

298 words

Naczynia chłonne opłucnej TYTUL Naczynia chłonne opłucnej ściennej łączą się z naczyniami chłonnymi mięśni międzyżebrowych wewnętrznych i zewnętrznych, mięśnia piersiowego większego i mniejszego, a nawet głębszych i powierzchownych części sutka i tworzą obfitą sieć leżącą bezpośrednio pod tą opłucną. Stąd limfa uchodzi do węzłów chłonnych międzyżebrowych, a następnie do pnia chłonnego oskrzelowo-śródpiersiowego (truneus brone homediastinalis) i do głównego przewodu piersiowego (duetus thoraeieus). Sieć pod opłucną naczyń chłonnych opłucnej płucnej zbiera limfę z wąskiej, powierzchownej warstwy miąższu płucnego i niesie ją do głębszych dróg chłonnych dopiero we wnęce płuca. Z pozostałej przeważającej części płuca płynie limfa do węzłów wnękowych przez liczne naczynia chłonne, przebiegające wzdłuż tętnic i oskrzeli. Sieć pod opłucna powierzchowna łączy się z siecią głęboką, przy czym drogi łączące nie mają żadnych zastawek, t ak, iż limfa może w nich płynąć w jednym lub drugim kierunku i zależnie od warunków. Znajomość tych stosunków ma wielkie znaczenie dla zrozumienia częstości zmian opłucnej w chorobach płuc, zmian wtórnych w płucach w chorobach opłucnej, niejednakowego zachowania się opłucnej ściennej opłucnej płucnej w zapaleniu opłucnej, tzw. odmy opłucnej ciemnej itp. Węzły chłonne śródpiersia. Niemniej ważna jest znajomość rozmieszczenia węzłów chłonnych śródpiersia i ich stosunku do płuc, opłucnej i osierdzia. [przypisy: morpol duninowo, ile kcal ma jajko sadzone, pierino nowa sól ]

0 thoughts on “Naczynia chlonne oplucnej TYTUL Naczynia chlonne”

Powiązane tematy z artykułem: ile kcal ma jajko sadzone morpol duninowo pierino nowa sól