Skip to content

Palbociclib i Letrozole w zaawansowanym raku piersi ad 6

2 years ago

481 words

Do zdarzeń hematologicznych hematologicznych 3. lub 4. zaliczono neutropenię (występującą u 66,4% pacjentów w grupie palbociclib-letrozol vs. 1,4% w grupie placebo-letrozol), leukopenię (24,8% w porównaniu z 0%), anemię (5,4% vs. 1,8%) i małopłytkowość (1,6% vs. 0%). Neutropenia z gorączką 3. lub 4. stopnia wystąpiła u ośmiu pacjentów (1,8%) w grupie palbociclib-letrozol iu żadnego pacjenta z grupy placebo-letrozol. Najczęstszymi niehematologicznymi zdarzeniami niepożądanymi były zmęczenie (występujące u 37,4% pacjentów z grupy palbociclib-letrozol vs. 27,5% w grupie placebo-letrozol), nudności (35,1% w porównaniu z 26,1%) i ból stawów (33,3% 33,8%). Wyższą częstość występowania łysienia odnotowano wśród pacjentów z grupy palbociclib-letrozol (łysienie stopnia wystąpiło u 30,2%, a stopień 2 u 2,7%) niż w grupie placebo-letrozol (łysienie stopnia wystąpiło u 14,9%, a stopień 2 u 0,9%). Inne działania niepożądane, w których częstość występowania była większa w grupie palbociclib-letrozol niż w grupie placebo-letrozol, to biegunka (26,1% vs. 19,4%), kaszel (25,0% w porównaniu do 18,9%) i zapalenie jamy ustnej (15,3% vs. 5,9%). Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami w odniesieniu do zakażeń klasy 3 lub wyższej. Częstość występowania bólu głowy była mniejsza w grupie palbociclib-letrozol niż w grupie placebo-letrozol (21,4% w porównaniu z 26,1%), podobnie jak częstość uderzenia gorąca (20,9% w porównaniu z 30,6%). U ponad 2,5% pacjentów z grupy palbociclib-letrozol nie wystąpiły zdarzenia niehematologiczne stopnia 3 lub 4.
Poważne działania niepożądane z jakiejkolwiek przyczyny wystąpiły u 19,6% pacjentów z grupy palbociclib-letrozol iu 12,6% pacjentów z grupy placebo-letrozol. Neutropenię z gorączką zgłaszano jako poważną u siedmiu pacjentów (1,6%) w grupie palbociclib-letrozol. Nie zgłoszono żadnych innych poważnych działań niepożądanych przy częstości przekraczającej 1,0% w grupie palbociclib-letrozol. Zatorowość płucna występowała u 0,9% pacjentów z grupy palbociclib-letrozol i 1,4% w grupie placebo-letrozol. W okresie leczenia 10 zgonów wystąpiło w grupie palbociclib-letrozol (2,3%), a 4 zgony wystąpiły w grupie placebo-letrozol (1,8%). Jedna śmierć w grupie placebo-letrozol została uznana za powiązaną ze schematem badania.
Skuteczność Palbociclib plus Letrozol
Ryc. 1. Ryc. 1. Przeżycie bez progresji.Panel A pokazuje czas przeżycia bez progresji w populacji zamierzonej w leczeniu, zgodnie z oceną badaczy (analiza pierwotna); mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 24,8 miesięcy (95% CI, 22,1 nie do oszacowania) wśród 444 pacjentów z grupy palbociclib-letrozol i 14,5 miesiąca (95% CI, 12,9 do 17,1) wśród 222 pacjentów z placebo-letrozolem Grupa. Panel B pokazuje czas przeżycia bez progresji w populacji, która ma zamiar leczyć, oceniany za pomocą zaślepionego, niezależnego, centralnego przeglądu; mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 30,5 miesiąca (95% CI, 24,7 nie do oszacowania) wśród 444 pacjentów w grupie palbociclib-letrozol i 19,3 miesięcy (95% CI, 16,4 do 30,6) wśród 222 pacjentów z placebo-letrozolem Grupa.
PALOMA-2 osiągnęła swój pierwotny punkt końcowy, wykazując medianę czasu przeżycia wolnego od progresji 24,8 miesięcy (przedział ufności 95% [CI], 22,1 nie do oszacowania) w grupie palbociclib-letrozol, w porównaniu do 14,5 miesiąca (95% CI, 12,9 do 17,1) w grupie placebo-letrozol (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 0,58, 95% CI, 0,46 do 0,72, dwustronne P <0,001) (Figura 1A) [hasła pokrewne: tabletki vibin, kriomed, ekowodrol ]

0 thoughts on “Palbociclib i Letrozole w zaawansowanym raku piersi ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: ekowodrol kriomed tabletki vibin