Skip to content

Pierwsza galaz brzuszna TYTUL Od prawego

2 years ago

322 words

Pierwsza gałąź brzuszna TYTUL Od prawego i lewego oskrzeli podtętnicznych odchodzą po 4 oskrzela do przednich części płuc (gałęzie brzuszne, rami ventrales) i po 4 do tylnych części (gałęzie grzbietowe, rami dorsales). Prawa pierwsza gałąź podtętniczna brzuszna zaopatruje płat środkowy, reszta gałęzi (3 brzuszne i 4 grzbietowe) dolny prawy płat płucny, w nim się rozgałęziając. Lewe główne oskrzele oddaje pierwszą gałąź dopiero 4-5 cm poniżej rozdwojenia tchawicy. Pierwsza gałąź brzuszna rozgałęzia się w górnym płacie, reszta gałęzi (3 brzuszne i 4 grzbietowe) w dolnym płacie. W miarę rozgałęziania się w płucu główne oskrzela ścieńczają się coraz bardziej. Rozgałęzienia, których średnica wynosi 1 mm, noszą nazwę oskrzelków (bronchioli). Gałązki oskrzelków, tzw. oskrzelka oddechowe (bronchioli respiratorii), dzielą się na kilka do kilkunastu przewodów pęcherzykowych (ductus alveolares), z których każdy kończy się rozszerzeniem stanowiącym koń cową część dróg oddechowych. Rozszerzenie to nosi miano lejka (infundibulum). W ścianach oskrzelków oddechowych w pewnej od siebie odległości znajdują się p6łkoliste wypuklenia zwane pęcherzykami płucnymi, (alveolae pulmonales). W ścianach przewodów pęcherzykowych i lejków leżą one obok siebie bez przerw. Oskrzelki oddechowe razem z jego rozgałęzieniami (przewodami pęcherzykowymi i lejkami) oraz przynależnymi pęcherzykami płucnymi stanowi zrazik. Płucny (lobulus pulmonis). Zraziki są oddzielone od siebie tkanką łączną. Błona śluzowa oskrzeli jest pokryta wielowarstwowym nabłonkiem, zaopatrzonym w migawki, które poruszają się w kierunku tchawicy, natomiast nabłonek, oskrzelków jest już jednowarstwowy i migawek nie ma. Gładkie włókna mięsne przebiegu okrężnym znajdują się w drogach oddechowych1 aż do rozgałęzień oskrzelków oddechowych na przewody pęcherzykowe. [przypisy: pierino nowa sól, bimex września, ekowodrol ]

0 thoughts on “Pierwsza galaz brzuszna TYTUL Od prawego”

Powiązane tematy z artykułem: bimex września ekowodrol pierino nowa sól