Skip to content

Pluco TYTUL Pluco jest narzadem

2 years ago

487 words

Płuco TYTUL Płuco jest narządem parzystym, znajdującym się w klatce, piersiowej z wyjątkiem górnej części górnego płata, która leży powyżej górnego otworu klatki piersiowej w bocznych i dolnych okolicach szyi, będąc przykryta mięśniami pochyłymi. Prawe płuco składa się z 3 płatów, lewe z dwóch. Rzut cięcia międzypłatowgo (incisura interlobaris) na ścianę klatki piersiowej po lewej stronie przebiega przy opuszczonych rękach wzdłuż linii rozpoczynającej się od wyrostka ościstego trzeciego kręgu piersiowego i biegnącej stąd do punktu znajdującego się na bocznym brzegu łopatki na 3 palce powyżej dolnego jej kąta. Dalej linia ta kieruje się ku okolicy pachowej, przecina w środkowej linii pachowej IV i V żebro i biegnie ku przodowi wzdłuż górnego brzegu VI i VII żebra, kończąc się w linii środkowej obojczykowej na VI żebrze. Po prawej stronie klatki piersiowej rzut wcięć międzypłatowych przebiega początkowo aż do bocznego brzegu łopatki ta k jak po lewej stronie, tutaj zaś dzieli się na 2 linie: dolna ma taki sam przebieg, jak po lewej stronie, górna zaś kieruje się prawie poziomo do miejsca przyczepu III lub IV żebra do mostka. Zatem do przedniej ściany klatki piersiowej po lewej stronie przylega tylko górny płat, po prawej zaś górny i środkowy, z boku po prawej stronie wyżej leży środkowy płat, niżej – dolny, a po lewej stronie – płat dolny, od tyłu po obu stronach leżą płaty górne i dolne. Prawidłowy rzut przyśrodkowej granicy szczytów płucnych na powłoki zewnętrzne, oznaczany gdy badany siedzi lub stoi, biegnie przy powierzchownym oddychaniu od mostkowego końca obojczyka ku górze i na zewnątrz do wysokości 3-5 cm nad obojczykiem, następnie przechodzi wcięć międzypłatowych; ab – granica prawej zatoki opłucne cd – granica lewej zatoki opłucnej – brzeg prawego płuca; gh – brzeg lewego płuca; i – górne wcięcie międzypłatowe prawego płuca; k – dolne wcięcie międzypłatow e prawego płuca; l – lewe wcięcie międzypłatowe; mlt – prawy brzeg serca; nu – dolny brzeg serca; op – lewy brzeg serca; q – zatoka żebrowo – śródpiersiowa między granicą opłucnej i wcięciem sercowym przedniego brzegu lewego płuca ; r – górna granica względnego stłumienia wątroby; s – przedni brzeg wątroby; t – część wpustowa żołądka; u – część odźwiernikowa żołądka; v – krzywizna mniejsza żołądka; w – krzywizna większa żołądka. Na tylną ścianę klatki piersiowej i dalej przebiega łukowato do wyrostka kościstego VII kręgu karkowego. [patrz też: prosport wejherowo, ekowodrol, dormed komorów ]

0 thoughts on “Pluco TYTUL Pluco jest narzadem”

Powiązane tematy z artykułem: dormed komorów ekowodrol prosport wejherowo