Skip to content

skIepienie spojówkowe górne

2 years ago

173 words

Powleka ona powierzchnię tylną powiek (conjunctira palpebraliel) oraz powierzchnię przednią gaiki ocznej (conjunctira bulbil), ograniczając szczelinowaty, pozorny worek, zwany: workiem spojówkowym (saocus conjunctiraiis), W miejscu przejścia spojówki powiekowej w spojówkę gaikową tworzy się w górze – skIepienie spojówkowe górne(fornix conjunctirae sup. ), a w dole analogiczne – sklepienie spojówkowe dolne(fornix conjunctirae inf. ), będące miejscami wybranymi- usadowień się ciał obcych po dostaniu się ich do worka spojówkowego. W okolicy kąta powiekowego przyśrodkowego spojówka tworzy niewielkie wzniesienie, zwane – ciałkiem łzowym(caruncula lacrimalie), leżącym w obrębie tzw. – jeziorka łzowego (lacus laorimaiis). Narząd łzowy (apparatus lacrimaiie) jest pochodną spojówki i składa się z gruczołu łzowego oraz z- dróg łzowych. Gruczoł łzowy (gla. lacrimalis) znajduje się wewnątrz oczodołu ponad kątem powiekowym bocznym i składa się z pewnej ilości jednostek gruczołowych, otwierających się szeregiem przewodów wydzielniczych do worka spojówkowego na poziomie jego sklepienia górnego. [podobne: ginkofar max, prosport wejherowo, cmp chmielna ]

0 thoughts on “skIepienie spojówkowe górne”

Powiązane tematy z artykułem: cmp chmielna ginkofar max prosport wejherowo