Skip to content

ujscie gardlane przewodu Eustachiusza

2 years ago

233 words

Rozpoczyna się on na ścianie przedniej jamy bębenkowej – ujściem bębenkowym (ostium tympanicum tubae), a kończy się na ścianie grzbietowej gardła szczelinowatym – ujściem gardlany przewodu Eustachiusza (ostium pharyngeum tubae), W skład przewodu wchodzą dwa odcinki: odcinek tylno-górny, posiadający zrąb kostny, – część kostna(pars ossea) i odcinek przednio-dolny – część chrząstkowa (pars cartilaginea), posiadająca oparcie w szczególnej-chrząstce przewodu Eustachiusza (cartilago tubae Euetachii), mającej kształt długiej blaszki, rynienkowato wygiętej, o świetle zwróconym bocznie i nieco ku dołowi. Wolne krawędzie owej rynienki są połączone za pośrednictwem łącznotkankowej – blaszki błoniastej(lamina membranacea), przeistaczającej rynienkę w przewód. Niezwykle ciekawym zróżnicowaniem przewodu Eustachiusza jest uwypuklenie się jego ściany pod postacią – worka powietrznego (saccus gutturalis s. dirertioulum tubae auditivae) u Perissodactyla, a zatem nie tylko u Equidae, lecz w równym stopniu u Tapiridae i u Rhinocerotidae. J ak wspomniałem, worek powietrzny jest uwypukleniem ściany przewodu Eustachiusza, zachyłkiem jego ściany dolnej, a w szczególności wymienionej powyżej blaszki błoniastej. Ma on kształt nieprawidłowego worka, wysłanego śluzówką (mucosa), a od zewnątrz łącznotkankową przydanką (adrentitia), zawierającą pasma mięśniowie gładkie (kurczliwość l). [przypisy: asystor slim skutki uboczne, gliklazyd dzieci, gliklazyd ]

0 thoughts on “ujscie gardlane przewodu Eustachiusza”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

Powiązane tematy z artykułem: asystor slim skutki uboczne gliklazyd ropiejąca rana