Skip to content

Umiesnienie zewnetrzne oka

2 years ago

181 words

Jak wiadomo, u Hominidae wskutek skostnienia błony oczodołowej następuje przerwame łączności między wymienionymi dołami. Umięśnienie zewnętrzne oka (myosystema oculi ext. ), służące do poruszania gałką oczną. Zadowolę się tutaj tylko uwagą, że stanowi ono zupełnie coś odrębnego od – umięśnienia wwnętrznegooka w którego skład wchodzi: – m. rzęskowy (m. oiliaris), – zwieracz źrenicy (shincter pupiUae) oraz – rozszerzacz źrenicy (dilatator pupiliae), stojące na usługach układu dioptrycznego oka. 2) Narząd słuchu (organon auditus) i równowagi (statoreceptor). Narząd zwany potocznie uchem jest siedliskiem dwóch receptorów, z których jeden jest – telereceptorem słuchowym, wrażliwym na drgania o skali 16-20. 000 jsec, a drugi stanowi receptor informujący układ nerwowy zarówno o wszelkich odchyleniach od stanu równowagi całego ciała, położenia głowy i ustawienia oczu, jako też o każdej zmianie szybkości, czyli przyśpieszeń i opóźnień ruchu ciała. [przypisy: asystor slim skutki uboczne leczenie, asystor slim skutki uboczne, asystor slim skutki uboczne iv stopnia ]

0 thoughts on “Umiesnienie zewnetrzne oka”

Powiązane tematy z artykułem: asystor slim skutki uboczne daptomycyna dormed komorów