Skip to content

Zaburzenia przemiany materii

2 years ago

151 words


Zaburzenia przemiany materii Wobec tego, że układ wegetatywny unerwia wszystkie narządy i reguluje ich procesy enzymatyczne, wydzielnicze i ruchowe oraz bierze udział w rozmieszczeniu krwi w narządach przez zmianę ich światła naczyniowego, jasne jest, że musi on odgrywać dużą rolę w przemianie materii i energii. Układ wegetatywny nerwowy reguluje więc elementy przemiany materii, chociaż przemiana materii i energii odbywa się w samych komórkach i one spełniają zasadniczą rolę w tym procesie. (układ wegetatywny stwarza harmonijną współzależność pomiędzy narządami i dzięki tej harmonii utrzymuje procesy przemiany materii na poziomie fizjologicznym. Wszelkie zakłócenia w prawidłowej i harmonijnej regulacji przemiany materii prowadzą do powstawania stanów chorobowych, w których przemiana materii może być albo wzmożona, albo obniżona w zależności od tego, który z nerwów przeważa w swojej czynności. [przypisy: ropiejąca rana, cmp chmielna, bimex września ]

0 thoughts on “Zaburzenia przemiany materii”

Powiązane tematy z artykułem: bimex września cmp chmielna ropiejąca rana