Skip to content

blaszka malzowinowa

2 years ago

209 words

Oto nasadą swą (radix auriculae) małżowina łączy się z przewodem słuchowym zewnętrznym, skąd rozwija się w kierunku tylno-górnym w szeroką blaszkę – blaszkę małżowinową(lamina auriculae), kończącą się zaokrąglonym nieco – wierzchołkiem(apex auriW blaszce małżowinowej rozróżniamy wypukłą – powierzchnię przyśrodkową (facies med. ), silnie wklęsłą – powierzchnię boczną (facies lat. ), zaopatrzoną w rozległy – dół łódkowy(scapha) i wreszcie dwie krawędzie: – krawędź przednią (margo ant. ) i – krawędź tylną (margo post. ), W pobliżu nasady krawędź przednia przechodzi we wzniesienie, zwane – rąbkiem (heli). Podobnym wzniesieniem – koziołkiem rozpoczyna się w dole krawędź tylna. Dół łódkowaty prowadzi w kierunku przednio-przyśrodkowym do wejścia do przewodu słuchowego zewnętrznego. Pod cienką skórą małżowiny znajduje się niezwykle sprężysta – chrząstka małżowinowa (cartilago auriculae), przechodząca bezpośrednio w hrzstkęprzewodusłuchowegozewn. (cartilago meatus acust, ext. ), W obrębie małżowiny znajdujemy szereg drobnych, prążkowanych – m m. małżowinowych własnych (mm. auriculares proprii), umożliwiających zmianę kształtu małżowiny oraz zamknięcie dostępu do przewodu słuchowego zewn. [patrz też: dormed komorów, daptomycyna, warzecha twitter ]

0 thoughts on “blaszka malzowinowa”

Powiązane tematy z artykułem: daptomycyna dormed komorów warzecha twitter