Skip to content

Dwuletnie wyniki po operacji przezcewnikowej lub chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej AD 7

2 years ago

458 words

Wyniki badania PARTNER wykazują podobną wysoką śmiertelność po 2 latach z TAVR i wymianą chirurgiczną, co wskazuje, że współistniejące warunki odgrywają rolę w późnej śmiertelności. Wieloczynnikowa analiza łącznego TAVR i grup chirurgicznych potwierdza znaczenie współistniejących stanów, ponieważ ocena ryzyka STS była istotnym czynnikiem prognostycznym umieralności po 2 latach. Chociaż punktacja STS została zaprojektowana do przewidywania śmiertelności 30 dni po operacji wymiany, 21 wiele podstawowych cech pacjentów jest również prawdopodobnie przyczynami późnej śmiertelności. 30-dniowe i roczne wyniki projektu PARTNER wzbudziły obawy, że TAVR odpowiada za zwiększone wczesne i, być może, późne udary.16,17. Różnice w częstotliwościach udaru pojawiły się w pierwszych kilku dniach lub tygodniach po TAVR, prawdopodobnie z powodu zwiększonego wyzwolenia. gruczołów miażdżycowo-zakrzepowych (z zastawki lub aorty), powodujących zatorowe udary niedokrwienne. Po tym początkowym okresie nie ma dowodów na wyższe wskaźniki udarów w żadnej z grup, co sugeruje, że ciągłe ryzyko późnych udarów u tych pacjentów w podeszłym wieku wysokiego ryzyka nie ma związku z trybem terapii zastępczej zastawki. Nie określono preferowanego schematu leczenia przeciwzakrzepowego (wcześnie i późno) u pacjentów po TAVR.22 Wczesne doświadczenia z nowymi filtrami mózgowymi23 sugerują częste pojawianie się wychwyconego miażdżycowego materiału po TAVR, ale dopiero rozpoczynają się dokładne badania kliniczne z użyciem tych nowych urządzeń.
Obecne badania pokazują stabilne gradienty i niezmienione obszary zaworów z zaworem SAPIEN po 2 latach. Niemniej jednak, strukturalne pogorszenie stanu zastawki jest dobrze znane z chirurgicznymi bioprotezami, a ostateczna ocena trwałości zastawki będzie wymagała znacznie dłuższej obserwacji.24-26
Ograniczeniem projektowym przezcewnikowej zastawki aortalnej była niedomykalność okołogłowa, która wynika z niepełnego obwodowego założenia protezy z pierścieniem zastawkowym. Kilka doniesień wskazuje na związek między niedomykalnością okołoporodową a umieralnością, ale pewność tych wyników została ograniczona przez brak standaryzacji metod oceny niedomykalności aortalnej.11,12,27,28 W naszym badaniu półilościowe pomiary niedomykalności aortalnej ciężkość oceniano w rdzeniowym laboratorium echokardiograficznym; oceny te wskazywały na małą częstość umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności zastawki aortalnej (około 10%). Zwężenie aorty parawarowej było stabilne bez znacznego pogorszenia podczas obserwacji. Mimo to, nawet łagodna (lub całkowita) niedomykalność zastawki aortalnej (występująca u około 40% pacjentów) była związana ze zwiększoną śmiertelnością późną (ryc. 3). Odwrotnie, brak okołogawkowej niedomykalności aortalnej lub tylko śladowe niedomykanie było związane z niższą śmiertelnością w grupie TAVR.
Odkrycia te stanowią ważny cel poprawy wyników po TAVR w przyszłości
[przypisy: ile kcal ma jajko sadzone, cmp chmielna, prosport wejherowo ]

0 thoughts on “Dwuletnie wyniki po operacji przezcewnikowej lub chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: cmp chmielna ile kcal ma jajko sadzone prosport wejherowo