Skip to content

pecherzyk sluchowy podlega przewezeniu

2 years ago

232 words

W dalszym ciągu pęcherzyk słuchowy podlega przewężeniu, dzieląc się na dwa pęcherzyki wtórne: – woreczek(utriculus) i Olieszek (sacculue), komunikujące się między sobą za pośrednictwem przewodu dochłonnego. Ów prosty układ stosunków zostaje niebawem powikłany powstaniem szeregu zachyłków. Oto z woreczka wyrastają trzy kieszonkowate zachyłki, dające wskutek częściowego sklejenia ię ich ścian początek trzem – przewodom półkolistym (canales semicircularee), z mieszka zaś wyłania się cewkowate, ślepe uwypuklenie (lagenaf), które wydłużając się w szybkim tempie tworzy-przewód ślimakowy (ductus cochlearis), mający dążność do spiralnego zawinięcia się dookoła wspólnej osi. W ten sposób został naszkicowany ogólny zarys budowy – błędnika błoniastego (labyrinthus membranaceus), Otacza go mezenchyma kościotwórcza, która w najbliższej przyszłości wyłoni z siebie część skalistą k. skroniowej, a w szczególności ściany-błędnika kostnego(labyrinthus osseus). Błędnik kostny stanowi pewnego rodzaju odlew kostny błędnika błoniastego, z tym jednak zastrzeżeniem, że przedziela je cienka warstwa cieczy, zwanej – perilimfą. Powyższe należy rozumieć w ten sposób, iż błędnik błoniasty jest cały zanurzony w perilimfie (endolimfa znajduje się wewnątrz błędnika), dla której naczyniem jest błędnik kostny. [przypisy: ekowodrol, ginkofar max, prosport wejherowo ]

0 thoughts on “pecherzyk sluchowy podlega przewezeniu”

Powiązane tematy z artykułem: ekowodrol ginkofar max prosport wejherowo