Skip to content

Terapia systemowa adjuwantowa i przeżycie po raku piersi ad 6

2 years ago

520 words

Chociaż jest to retrospektywne badanie obserwacyjne, uważamy, że poprawę tę można przypisać zastosowaniu uzupełniającej terapii systemowej u wybranych kobiet z wysokim ryzykiem nawrotu i zgonu z powodu raka piersi. Poprawa przeżywalności wśród tych kobiet w tym okresie jest szczególnie godna uwagi, ponieważ obserwowano ją w niewyselekcjonowanej populacji, a nie w wybranych podgrupach lub podgrupach leczonych konkretnymi schematami. Uwzględniono wszystkie zarejestrowane przypadki raka piersi u kobiet, niezależnie od stadium choroby lub leczenia rzeczywiście otrzymanego, na dużym, dobrze określonym obszarze geograficznym. Wyłączenia dotyczyły kobiet w wieku 90 lat lub starszych, osób, u których po raz pierwszy zgłoszono raka, osób z nieinwazyjnymi lub nienabłonkowymi cechami histologicznymi, oraz tych (3,8 procent), dla których brak danych uzupełniających po data diagnozy.
U kobiet w wieku poniżej 50 lat zaobserwowano 32-procentowe zmniejszenie szansy na umieranie z powodu raka piersi i 28-procentowe zmniejszenie szansy na umieranie z dowolnej przyczyny w ciągu siedmiu lat od rozpoznania. Wielkość tych redukcji jest zgodna z ustaleniami grupy wczesnego raka piersi (Trialists Collaborative Group) (EBCTCG), która odnotowała zmniejszenie o 24 . 5 procent szansy na umieranie z dowolnej przyczyny w ciągu 10 lat u kobiet w wieku poniżej 50 lat. wieku, który miał I lub II stopień zaawansowania choroby, który był leczony długotrwałą chemioterapią skojarzoną w ogólnoświatowych randomizowanych badaniach klinicznych rozpoczętych przed rokiem 19851.
Wśród kobiet w wieku od 50 do 89 lat nastąpiło 20-procentowe zmniejszenie szansy na umieranie z powodu raka piersi i 10-procentowe zmniejszenie szansy na zgon z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu siedmiu lat od rozpoznania (w kohorcie z 1984 r. W porównaniu do Kohorta z 1980 r.). EBCTCG odnotowała 23 . 3 procentowe zmniejszenie liczby zgonów z wszystkich przyczyn wśród kobiet w wieku 50 lat lub starszych, które zostały losowo przydzielone do co najmniej dwuletniego leczenia tamoksyfenem, w porównaniu z grupami kontrolnymi1. Widocznie mniejsza skuteczność tamoksyfenu w naszym badaniu można częściowo wytłumaczyć przez włączenie kobiet do 89 roku życia. Większość randomizowanych badań rozpoczętych przed 1985 rokiem obejmowała tylko kobiety, które były młodsze niż 70 lat w chwili rozpoznania. Kobiety w wieku powyżej 70 lat są bardziej zagrożone niż młodsze kobiety na śmierć z przyczyn innych niż rak piersi. Ponadto, w 1984 roku, tamoksyfen nie był oferowany 25 do 30 procent kobiet po menopauzie, które były ujemne pod względem receptora estrogenowego, 9,18, nawet jeśli uznano, że mają wysokie ryzyko nawrotu. Inne kobiety, które były pozytywne pod względem receptora estrogenowego, i które dziś otrzymywały tamoksyfen, również nie otrzymywały adjuwantowej terapii systemowej ze względu na bardziej restrykcyjną definicję wysokiego ryzyka stosowaną w 1984 roku.
Najbardziej przekonującym dowodem na to, że obserwowaną poprawę przeżycia można przypisać różnicy w leczeniu, jest to, że poprawa przeżycia zbiegła się z wprowadzeniem zaleceń, że uzupełniająca terapia ogólnoustrojowa powinna być stosowana w każdej grupie wiekowej. Przeżycie specyficzne dla choroby u kobiet w wieku od 50 do 89 lat było praktycznie identyczne w kohortach z 1974 i 1980 r., Ale poprawiło się po zastosowaniu tamoksyfenu jako terapii adiuwantowej u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia po menopauzie
[przypisy: polprazol ulotka, ginkofar max, gliklazyd ]

0 thoughts on “Terapia systemowa adjuwantowa i przeżycie po raku piersi ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: ginkofar max gliklazyd polprazol ulotka