Skip to content

Unaczynienie TYTUL Unaczynienie. W plucach

2 years ago

301 words

Unaczynienie TYTUL Unaczynienie. W płucach odróżnia się dwa krążenia: duże i małe. Krążenie duże zaczyna -się od tętnic oskrzelowych, które odchodzą od tętnicy głównej i rozgałęziają się w oskrzelach, ich rozgałęzieniach i w ścianie dużych naczyń płuc. Krew, dostarczona płucom przez te tętnice, po przejściu przez naczynia włoskowate zbiera się w żyłach oskrzelowych i płynie dalej po prawej stronie do żyły nieparzystej (azygos), a po lewej do górnej żyły międzyżebrowej. Obie żyły niosą krew dalej poprzez górną żyłę główną do prawego przedsionka. Krążenie małe zaczyna się od tętnicy płucnej, która doprowadza do płuc krew żylną. Jej gałęzie przebiegają wzdłuż oskrzeli i ich rozgałęzień i przechodzą w sieć naczyń włoskowatych znajdujących się w ścianach pęcherzyków płucnych. Tutaj krew oddaje do powietrza pęcherzykowego bezwodnik kwasu węglowego i pobiera tlen. Już, jako tętnicza płynie krew dalej w przestrzeniach międzyzrazikowych w żyłach płucnych, a te, łącząc się, tworzą wielkie pnie żył płucnych uchodzące do lewego przedsionka. Sieć naczyń włoskowatych dużego i małego krążenia łączy się w płucach z sobą w końcowych rozgałęzieniach oskrzeli za pomocą licznych zespoleń. Toteż zaburzenia w dużym krążeniu w płucach wywierają wpływ na małe krążenie i na odwrót. Naczynia krwionośne opłucnej płucnej łączą się bezpośrednio z naczyniami płuc, a opłucnej ściennej pochodzą od tętnic sutkowych wewnętrznych (mammariae internae), międzyżebrowych, p rzeponowych, śródpiersiowych i oskrzelowych. [podobne: ginkofar max, ropiejąca rana, neapco praszka ]

0 thoughts on “Unaczynienie TYTUL Unaczynienie. W plucach”

Powiązane tematy z artykułem: ginkofar max neapco praszka ropiejąca rana