Skip to content

Wedlug najnówszych danych, plamki sluchowe sluza do przejmowania bodzców

2 years ago

252 words

Według najnówszych danych, plamki słuchowe służą do przejmowania bodźców, wywołanych przyśpieszeniem i opóźnieniem ruchu ciała. Od woreczka odchodzą trzy – przewody półkoliste (ductus semicircularee), a mianowicie – przewód półkolisty górny – przewód półkolisty tylny i wreszcie – przewód półkolisty boczny (ductus semicircularis lat. ), Są one umieszczone w płaszczyznach wzajemnie do siebie prostopadłych, a każdy z nich rozpoczyna się w woreczku częścią rozszerzoną banieczką tampulla, zawierającą nabłonek zmysłowy, tworzący tzw. –grzebień banieczko waty (crista ampullarie). Grzebień ten składa się z nabłonka walcowatego, otoczonego dendrytami gałęzi przedsionkowej n. słuchowego, a wyposażonego we włoski, sklejone swoistą masą, zwaną – łącznikiem(cu- pula). Łącznik danego grzebienia banieczkowatego przecina światło przewodu półkolistego, może być jednak wyprowadzony ze swego położenia ruchem endolimfy. Jak wspomniałem, każdy z przewodów półkolistych jest umieszczony w innej płaszczyźnie przestrzennej. Przewód półkolisty górny (ductus eemicircularis sup. ) znajduje się w płaszczyźnie pionowej, skierowanej bocznie i nieco ku przodowi. Przewód półkolisty tylny (ductus semicircularis post. } jest również przewodem pionowym, płaszczyzna jego jednak jest zwrócona ku tyłowi, tworząc kąt prosty z płaszczyzną przewodu półkolistego górnego. – Przewód półkolisty boczny (ductus semicircularis lat. ) jest położony w płaszczyźnie poziomej, a zatem prostopadle w stosunku do płaszczyzny umieszczenia dwóch pozostałych przewodów. [przypisy: bimex września, neapco praszka, medicus nakło ]

0 thoughts on “Wedlug najnówszych danych, plamki sluchowe sluza do przejmowania bodzców”

Powiązane tematy z artykułem: bimex września medicus nakło neapco praszka