Skip to content

Współdzielone przyczyny genetyczne przerostu serca u dzieci i dorosłych ad 6

2 years ago

426 words

Rozkład mutacji genów Sarcomere-Białko w różnych populacjach. Zastanawialiśmy się, czy gen choroby, typ mutacji lub numer mutacji uwzględniono we wczesnej prezentacji klinicznej, złym rokowaniu lub męskiej predylekcji obserwowanej w tej kohorcie badania. Ponad 75% dzieci z przerostem dodatnim w wyniku mutacji z wywiadem rodzinnym (16 z 21 dzieci) lub bez wywiadu rodzinnego (20 z 25 dzieci) miało co najmniej jedną mutację w MYH7 (kodującym ciężki łańcuch .-miozyny) lub MYBPC3 (kodujący białko C wiążące miozynę). Mutacje w tych genach, które kodują grube włókna, stanowią również większość przypadków rodzinnej przerostowej kardiomiopatii, kardiomiopatii przerostowej w starszym wieku (początek po 50 roku życia) i przerostu lewej komory u uczestników badania Framingham Heart Study (Tabela 3). Dwa rodzaje mutacji MYBPC3 to te, które, jak się przewiduje, powodują substytucję jednego aminokwasu dla drugiego (zwane również mutacjami missense) i mutacje skracania, które przewidują skrócenie białka. Łącznie 13 z 17 mutacji MYBPC3 stwierdzonych u pacjentów z przerostem w wieku dziecięcym stanowiły mutacje missense (8 u pacjentów z przypuszczalną chorobą sporadyczną i 5 u pacjentów z chorobą rodzinną), podczas gdy wśród 162 wcześniej zgłoszonych mutacji MYBPC3, tylko u 15 wystąpił błąd mutacje (P = 0,005); pozostałe kodowane skróty.
Ta wysoka proporcja mutacji missense MYBPC3 w przeroście w dzieciństwie może sugerować większe funkcjonalne konsekwencje mutacji missense MYBPC3 niż mutacji skróconych. Zmienna stabilność różnych zmutowanych informacyjnych RNA, zmutowanych białek lub obydwu może wpływać na ekspresję kliniczną. Model ten jest wspierany przez obserwację, że tylko niewielkie ilości skróconych polipeptydów białka C wiążących miozynę, jeśli są, są włączone do sarkomere38. Alternatywnie, wcześniejsza kliniczna ekspresja mutacji missense MYBPC3 niż mutacji skróconych może wynikać z wyraźnego wpływu na biofizyczne właściwości białka wiążącego miozynę C.
Praktycznie wszystkie znane mutacje MYH7, w tym te, które tu przytaczamy, są mutacjami missense. Genotypy tła, styl życia i inne czynniki prawdopodobnie przyczyniają się do wieku, w którym różne mutacje MYH7 i inne geny białka sarkomerów stają się klinicznie oczywiste. Uderzająco nierówny rozkład płci pacjentów w tym badaniu zapewnia wsparcie dla wpływu genotypu tła na ekspresję kliniczną. Chociaż dominujące defekty w genach są w równym stopniu przenoszone na potomstwo płci męskiej i żeńskiej, wśród dzieci z mutacjami przeważały chłopcy (35 chłopców w porównaniu do 11 dziewcząt, P = 0,002) (tabela 1). Nierówną dystrybucję płci obserwowano również u pacjentów z podejrzeniem kardiomiopatii sporadycznej (39 chłopców i 12 dziewcząt, p <0,001), z kardiomiopatią o nieznanej przyczynie (18 chłopców i 8 dziewcząt z przypuszczalną kardiomiopatią sporadyczną oraz 10 chłopców i 2 dziewczynki z rodzinną kardiomiopatią) oraz osobników zapisanych do rejestru kardiomiopatii pediatrycznej Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi oraz australijskiego rejestru kardiomiopatii.1,2 Zrozumienie biologii, która leży u podstaw podwyższonej klinicznej ekspresji kardiomiopatii u młodych chłopców, będzie ważne.
Zastanawialiśmy się, czy stan genetyczny korelował z innymi ważnymi cechami klinicznymi kardiomiopatii z początków dziecięcych
[więcej w: tabletki vibin, ile kcal ma jajko sadzone, pierino nowa sól ]

0 thoughts on “Współdzielone przyczyny genetyczne przerostu serca u dzieci i dorosłych ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: ile kcal ma jajko sadzone pierino nowa sól tabletki vibin