Skip to content

Znaczenie worka powietrznego nie jest jeszcze wyjasnione

2 years ago

163 words

Znaczenie worka powietrznego nie jest jeszcze wyjaśnione, choć musi być ono wielkie, sądząc przynajmniej z jego wielkości i stosunku do jamy gardłowej i jamy bębenkowej. Ucho wewnętrzne (auris interna). Budowa ucha wewnętrznego stanowi najtrudniejszy do zrozumienia rozdział anatomii, wymagający posiadania dużej wyobraźni przestrzennej. Ucho wewnętrzne mieści. się w obrębie części skalistej k. skroniowej, granicząc bocznie za pośrednictwem blaszki kostnej wzniesienia (promontorium) z jamą bębenkową. Od strony przyśrodkowej do ucha wewnętrznego dochodzi n. słuchowy (n. acusticus), drogą-przewodu słuchowego wewn. Mówiąc o – uchu wewnętrznym mamy na myśli głównie – błędnik błoniasty (labyrinthu membranaceue), okryty skorupą zwaną- błędnikiem kostnym(labyrinthu osseus), Odtwarza on dość dokładnie kształt błędnika błoniastego i jest oddzielony od niego cienką warstwą – perilimfy. [więcej w: warzecha twitter, morpol duninowo, medicus nakło ]

0 thoughts on “Znaczenie worka powietrznego nie jest jeszcze wyjasnione”

Powiązane tematy z artykułem: medicus nakło morpol duninowo warzecha twitter